SLUSH 2019

Nov 21-22, 2019
Helsinki
-
Finland

SLUSH 2019

Event summary

  • Swiss delegation: 15 startups